0

Koniunkcja Marsa z Jowiszem – cz.4

Mars dzisiaj jeszcze z prawej strony Jowisza, ale już jutro znajdzie się w największym zbliżeniu na dolnej części pola widzenia. O ile oczywiście pogoda pozwoli na obserwacje, bo jak na razie jest łaskawa.

2018-01-06 06-18-21

2018-01-06 06-18-28

2018-01-06 06-19-52

2018-01-06 06-22-27

2018-01-06 06-22-29

2018-01-06 06-24-03

2018-01-06 06-24-53

07-01-2017

admin