0

Koniunkcja Marsa z Jowiszem – cz.1

7 stycznia 2018 dojdzie do bliskiej koniunkcji Marsa i Jowisza. Na razie możemy obserwować jak Mars wędrując w kierunku wschodnim zbliża się do Jowisza i obecnie tworzy trójkąt z nim i z gwiazdą Zubenelgenubi.

2017-12-31 06-46-35

 

2017-12-31 06-46-36

 

2017-12-31 06-47-18

 

2017-12-31 06-48-04

 

2017-12-31 06-48-20

 

2017-12-31 06-48-41

 

2017-12-31 06-49-01

 

2017-12-31 06-50-00

 

 

admin