Wyślij formularz konsultacyjny w sprawie obwodnicy Głogowa
Dodane przez admin dnia Styczeń 13 2015 11:54:40
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają do 30 stycznia konsultacje w sprawie PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023.

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do projektu Programu Budowy Krajowych na lata 2014 – 2023 należy przekazać w terminie do 30 stycznia 2015 r. :
- drogą elektroniczną na adres: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
- w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu pisma do MIiR),
- lub złożyć osobiście w siedzibie MIiR, w godzinach 9.00-15.00.

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Gotowy do przesłania drogą elektroniczną formularz znajduje się KLIKNIJ TUTAJ !
Należy tylko wypełnić brakujące pola w pierwszej rubryce.
Rozszerzona zawartość newsa
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają do 30 stycznia konsultacje w sprawie PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023.

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do projektu Programu Budowy Krajowych na lata 2014 – 2023 należy przekazać w terminie do 30 stycznia 2015 r. :
- drogą elektroniczną na adres: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
- w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu pisma do MIiR),
- lub złożyć osobiście w siedzibie MIiR, w godzinach 9.00-15.00.

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Gotowy do przesłania drogą elektroniczną formularz znajduje się KLIKNIJ TUTAJ !
Należy tylko wypełnić brakujące pola w pierwszej rubryce.