Dopłaty do cen wody uchwalone
Dodane przez admin dnia Grudzień 09 2014 15:22:03


Rada Miejska w Głogowie postanowiła udzielić w 2015 roku dopłaty do cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Dopłata obejmuje gospodarstwa domowe na terenie miasta Głogowa, które zużywają wodę do celów socjalno-bytowych. Ustalono dopłaty w wysokości 0,40 zł netto za 1m3 dostarczanej wody oraz 1,22 zł netto za 1m3 odprowadzanych ścieków.Rozszerzona zawartość newsa
Rada Miejska w Głogowie postanowiła udzielić w 2015 roku dopłaty do cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Dopłata obejmuje gospodarstwa domowe na terenie miasta Głogowa, które zużywają wodę do celów socjalno-bytowych. Ustalono dopłaty w wysokości 0,40 zł netto za 1m3 dostarczanej wody oraz 1,22 zł netto za 1m3 odprowadzanych ścieków.