II Sesja Rady Miejskiej
Dodane przez admin dnia Grudzień 08 2014 16:00:00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Postanowienia nr 415 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 2 grudnia 2014 r. zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godzinie 16.00, w Sali Rajców w Ratuszu.Rozszerzona zawartość newsa
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz Postanowienia nr 415 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 2 grudnia 2014 r. zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godzinie 16.00, w Sali Rajców w Ratuszu.

Porządek obrad:

1 . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ślubowanie radnego. Radny Sławomir Majewski złożył ślubowanie, gdyż był po raz pierwszy obecny na sesji po wyborze.

Ślubowanie Prezydenta Miasta Głogowa.
Kolejka do złożenia życzeń nowemu Prezydentowi MiastaInformacja o stanie budżetu i innych ważnych sprawach dla miasta.


Skarbnik Miasta Anna Malica zapoznała Radę Miejską ze stanem finansów gminnych przekazując informację o stanie realizacji budżetu, zaciągniętych zobowiązaniach i spłatach pożyczek. Informacje te mają istotny wpływ na konstrukcję budżetu 2015, którym nowa rada musi zająć się już od najbliższej sesji.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie:


a) ustalenie liczby wybieranych wiceprzewodniczących,

Przewodniczący Andrzej Koliński zaproponował, żeby wybrać dwóch wiceprzewodniczących - wniosek został przyjęty przez Radę w głosowaniu.

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

Zgłoszono troje kandydatów na wiceprzewodniczącego rady - Antoni Krechowiec zgłosił Eugeniusza Patyka, Ryszard Gola-Sienkiewicz zgłosił Zbigniewa Sienkiewicza i Ryszard Saprun zgłosił Justynę Żołnierczyk.

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - powołano komisję skrutacyjną i ogłoszono 10 minut przerwy.

d) przeprowadzenie tajnego głosowania - w wyniku głosowania na wiceprzewodniczących głosy uzyskali - Eugeniusz Patyk - 16, Zbigniew Sienkiewicz - 7 Justyna Żołnierczyk - 15
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Mariusz Kędziora ogłosił, że na 23 radnych uprawnionych do głosowania oddano 38 głosów ważnych. Wywołało to konsternację na sali, gdyż każdy radny miał tylko jeden głos, który mógł oddać na maksymalnie dwóch kandydatów. Jest to jednak ciągle jeden głos, więc liczba głosów nie może przekraczać liczby radnych. Przystąpiono do poprawiania protokołu. W tym celu ogłoszono przerwę.

Takiego efektu można było się spodziewać, gdyż klub Jana Zubowskiego postanowił przejąć obydwie funkcje aby nie dopuścić do prezydium rady nikogo z SLD. Było to widać już na poziomie zmniejszenia ilości zastępców oraz zgłoszonych kandydaturach.


e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie.
Podjęcie uchwał w sprawie:


6.1 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
(powołano - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami radnych)

6.2 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta,
(powołano - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami radnych)

6.3 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno – Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny,
(Radni klubu Jana Zubowskiego nie dopuścili do pracy w komisji radnego Sławomira Majewskiego)

6.4 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury,
(powołano - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami radnych)

6.5 powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki,
(powołano - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami radnych)

6.6 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2015 r.
Nie głosowano uchwały ze względu na jej przeterminowanie, poprzednia rada jej nie podjęła.
Prezes PWiK wyjaśnił nowym radnym, że ewentualny wynik głosowania takiej uchwały i tak nie wpłynie na wysokość wprowadzonej podwyżki. Nie było pytań ze strony radnych.

6.7 udzielenia gospodarstwom domowym dopłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Dzięki uchwale podwyżka cen wody zaproponowana przez PWiK

Uchwała została przyjęta 22 za, przeciw 1.

6.8 Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia miesięcznego dla prezydenta miasta Głogowa -

Wyjęta "z kieszeni" uchwała w sprawie wysokości wynagrodzenia przewidywała znaczne
obniżenie jego pensji w stosunku do poprzedniego prezydenta. Głos zabrali radni apelujący o pozostawienie wysokości na poziomie wynagrodzenia poprzedniego prezydenta w wysokości sprzed 4 lat.
Pensja zasadnicza - 5600 zmniejszono do 5000.
Dodatek funkcyjny - 2100 zmniejszono do 1000
Dodatek specjalny - zmniejszono z 40% na 30%Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.