OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Dodane przez admin dnia Kwiecień 03 2019 20:59:42
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informujemy, że:
Treść rozszerzona
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Edukacji i Doradztwa „MADA” z siedzibą w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 10, tel. 76 833 53 66, adres email: ceidmada@onet.eu.
2. Dane osobowe będą pozyskiwane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz dla potrzeb uczestnictwa
w szkoleniu/kursie, na który Pan/Pani jest lub będzie zapisany/zapisana.
3. Dane osobowe będą wykorzystywane do:
kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
informowania o zbliżających się terminach szkoleń,
przesyłania informacji w zakresie i obszarze szkoleń, w których uczestniczyliście Państwo lub którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania zgody przez Pana/Panią umożliwiającą świadczenie usług szkoleniowych.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator Danych Osobowych