Last-Moon-2018 (28,1 days old, 2,3% Głogów, Poland)

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.