NASZA OFERTA


Przeprowadzimy Cię bez problemów przez wszystkie etapy projektowania i budowy instalacji w Twojej firmie lub domu

PROPONUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG:

Projektowanie instalacji gazowych - każda instalacja gazowa zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna wykonana być może jedynie w oparciu o fachowy projekt techniczny, który spełnia wymogi prawne i formalne w zakresie norm obowiązujących w gazownictwie. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz wszystkich innych osób, które znajdą się w obszarze funkcjonowania. Sieci gazowe i instalacje muszą znajdować się na planach i mapach, które są podstawą do prowadzenia innych oprac na terenach, na których te sieci się znajdują.

Projektowanie instalacji wodnych - podobnie jak w przypadku instalacji gazowych, instalacja i przyłącza wodne muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem norm budowlanych i innych występujących na danym terenie uwarunkowań. Projekty przyłączy są podstawą do właściwego ich wykonania.

Projektowanie instalacji sanitarnych - instalacje sanitarne i kanalizacyjne pełnią w każdym budynku i jego otoczeniu szczególną rolę, gdyż gwarantują nie tylko utrzymanie porządku, higieny i czystości uzytkowników ale także wymagany pozioim ekologicznej równowagi ze środowiskiem naturalnym. Wszędzie tam, gdzie występują specyficzne uwarunkowania terenowe lub lokalowe wymagany jest przemyślany projekt ich umiejscowienia. Projekt ten jest również podstawą montażu jak i odbioru każdej instalacji.

Wykonywanie i budowa instalacji gazowych - w oparciu o zaprojektowane sieci i przyłącza gazowe wykonujemy ich budowę, sprawdzenie, uruchomienie i odbiór wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

Próby szczelności instalacji gazowych - zarówno nowo wybudowane instalacje jak i te już funkcjonujące w których wystąpiły awarie, bądż wątpliwości co do ich szczelności, wymagają sprawdzenia za pomocą specjalistycznych prób pozwalających to ustalić. Sprawdzamy zarówno stopień szczelności jak i miejsca wymagające naprawy w danej instalacji lub przyłączu.

Kontrola instalacji gazowych - posiadamy sprzęt umożliwiający prowadzenie kontroli instalacji zarówno już funkcjonujących, poawaryjnych lub aktualnie budowanych. Kontrola może być wykonana na zlecenie osób fizycznych jak i instytucji.

Nadzór nad budową instalacji gazowych - posiadamy uprawnienia do nadzoru budowlanego w zakresie wszelkich instalacji, dokonujemy ich odbioru i stwierdzamy czy nadają się one do użytkowania.