Jesteśmy firmą o dużym doświadczeniu !

Działamy na rynku od 1999 roku

Zajmujemy się kompleksowo projektowaniem i wykonawstwem sieci, przyłączy i instalacji gazowych. Naszym klientom zapewniamy pełen pakiet usług, począwszy od zaplanowania i uzyskania stosownych zezwoleń, do wykonania powierzonych nam działań.

Realizujemy inwestycje w zakresie projektowania i budowy sieci wysokiego ciśnienia z rur stalowych oraz średniego i niskiego ciśnienia z rur PEHD. W ofercie dotyczącej sieci gazowych znajduje się również doszczelnianie gazociągów i armatury sieciowej, budowa przyłączy dla odbiorców przemysłowych oraz budowa specjalistycznych instalacji przemysłowych gazu.

Oferujemy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa gazociągów i przyłączy gazowych, instalacji gazowych, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz węzłów redukcyjnych. Zajmujemy się oceną oraz badaniem stanu technicznego instalacji gazowych. Posiadamy uprawnienia do sprawowania nadzoru nad pracami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.
W czasie działania poddaliśmy naszą firmę certyfikacji jakości naszej pracy przez niezależną instytucję badawczą. Uzyskanie certyfikatu potwierdziło nie tylko jej wysoką jakość ale także dało nam impuls do dalszego doskonalenia. Uzyskane uznanie dla spełnianych norm jest powodem dla którego jakość pracy stawiamy na pierwszym miejscu niezależnie od wielkości czy zakresu zadania. To gwarantuje, że nie mamy problemów z przygotowaniem i wykonawstwem, co dla klienta jest najważniejsze. Ciągły kontakt z inwestorem gwarantuje sprawne wykonanie każdego zadania, brak przestojów i zadowolenie obu stron.
PAMIĘTAJMY !


Pieniądze to nie wszystko !

Bezpieczeństwo i niezawodność są o wiele ważniejsze. Ci którzy chcą zbyt mocno zaoszczędzić, zazwyczaj dwa razy więcej tracą.Każda instalacja jest jednakowo ważna !

W każdym budynku mieszkalnym czy przemysłowym instalacje mają swoje miejsce. Ich wykonanie musi być perfekcyjne, aby niepotrzebne awarie wynikające z prowizorycznego wykonawstwa nie zagroziły użytkownikom i nie naraziły na straty inwestorów.Polityka jakości !

Wypracowana i wdrożona w firmie polityka jakości jest zawsze nakierowana na uzyskanie jej najwyższego w danych warunkach poziomu i w tym zakresie nie ma kompromisów.