Polecamy usługi
  Projektowanie instalacji gazowych
  Projektowanie instalacji wodnych
  Projektowanie instalacji sanitarnych
  Wykonywanie i budowa instalacji gazowych
  Próby szczelności instalacji gazowych
  Kontrola instalacji gazowych
  Nadzór nad budową instalacji gazowych

BART-GAZ Tomasz Bartoszek - ZAPRASZAMY

Oferujemy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa gazociągów i przyłączy gazowych, instalacji gazowych, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz węzłów redukcyjnych. Zajmujemy się oceną oraz badaniem stanu technicznego instalacji gazowych. Posiadamy uprawnienia do sprawowania nadzoru nad pracami budowlanymi w specjalności instalacyjnej. Zajmujemy się nie tylko instalacjami gazowymi ale równiez i wodno-kanalizacyjnymi w zakresie projektowania i nadzoru wykonawczego.

Przeprowadzimy Cię bez problemów przez wszystkie etapy projektowania i budowy instalacji w Twojej firmie lub domu!

PROJEKTOWANIE

Porządnie zaprojektowane przyłącze daje
nie tylko gwarancję uzyskania zezwolenia
na budowę, ale również dobrego wykonania
i późniejszej kontroli jego sprawności.

WYKONAWSTWO

Wykonane z precyzją i pod nadzorem instalacje, sieci i przyłącza gazownicze zapewnią nie tylko
ich sprawne i ekonomiczne działanie ale i pełne bezpieczeństwo.

SERWIS

Sieci oraz instalacje wymagają podobnie jak przyłącza stałego nadzoru i kontroli ich funkcjonowania. Ma to na celu bezpieczeństwo użytkowników i zapewnienie bezawaryjności.