Czerwiec 02 2020 14:19:29   
Nawigacja
· STRONA GŁÓWNA
· O NAS
· WIADOMOŚCI
· ARTYKUŁY
· DRUKI DO POBRANIA
· NAPISZ DO NAS
· SZUKAJ
· PYTANIA I ODPOWIEDZI
· WYKAZ LEKARZY
· HARMONOGRAM PRACY
TU JESTEŚMY
NASZA KADRA
dr Cezary Kędzia
dr Helena Kędzia

PRZECZYTAJ ...


FAQ: Medycyna pracy
FAQ (Najczęściej zadawane pytania) >Medycyna pracy
Czy badania profilaktyczne można wykonać codziennie?Czy badanie profilaktyczne wstępne , okresowe i kontrolne to jest to samo badanie ?Czy każdy może korzystać z usług medycyny pracy w Waszej przychodni?Czy karta zdrowia i badanie profilaktyczne to są pojęcia równoznaczne?
Czy konieczne jest skierowanie od pracodawcy na badanie profilaktyczne?Czy lekarz -specjalista medycyny pracy może rozszerzyć zakres badania profilaktycznego o dodatkowe badania lub konsultacje nie ujęte we wskazówkach metodycznych ?Czy lekarz-specjalista medycyny pracy może zmienić częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych?Czy na badanie profilaktyczne mogą ze mną przyjść osoby towarzyszące?
Czy NFZ pokrywa koszty badań profilaktycznych pracowników i badań lekarskich do aktualizacji kart zdrowia?Czy Przychodnia PROVITA prowadzi podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z NFZ i czy można zaopcjować się u was do lekarza POZ?Jak się można zarejestrować na badanie profilaktyczne?Jestem przedstawicielem handlowym i w pracy kieruję samochodem służbowym. Czy na badaniach profilaktycznych muszę przechodzić psychotesty? Czy są jakieś nowe przepisy?
Od czego zależy zakres badania profilaktycznego?Praca na jakiej wysokości wymaga wykonanie €žbadań wysokościowych€?
Czy badania profilaktyczne można wykonać codziennie?

-TAK ! Pracujemy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 i w wtedy można wykonać badanie

profilaktyczne podstawowe. Jednak badania w zakresie których leżą dodatkowe konsultacje specjalistyczne (neurolog, laryngolog, okulista) wykonujemy we wtorki o godzinie 12.30 i w piątki o godzinie 8.00. Dlatego by uniknąć niepotrzebnego tłoku i wydłużenia czasu oczekiwania na badania we wtorki w godzinach popołudniowych (12.30-16.00) i w piątki w godzinach dopołudniowych ( 8.00 – 11.00) nie wykonujemy badań podstawowych i badania do karty zdrowia.Do góry
Czy badanie profilaktyczne wstępne , okresowe i kontrolne to jest to samo badanie ?

NIE ! Ustawodawca przewidział w rozporządzeniu trzy rodzaje badań profilaktycznych :

- wstępne - wykonywane przed przyjęciem do pracy. Zaznaczam ,że badanie musi być wykonane nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy. Wielokrotnie spotykamy się z naciskami ze strony pracowników i pracodawców by badanie antydatować . Jest to z a b r o n i o n e !

Każde badanie jest rejestrowane w księdze rejestrowej i bez względu na naciski nie możemy wystawić zaświadczenia ze wstęczną datą.


- okresowe - jak sama nazwa wskazuje okresowo w terminie określonym podczas badania wstępnego lub poprzedniego badania okresowego. Zakres i częstotliwość badania określają wskazówki metodologiczne stanowiące


- kontrolne - badanie wykonujemy u pracownika po długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni ), lub na wniosek pracownika a takaże pracodawcy w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących stanu zdrowia i zdolności do pracy.Badanie to musi być wykonane bezwzględnie przed ponownym podjęciem i dopuszczeniem do pracy.

Po takim badaniu pracownik zazwyczaj otrzymuje zaświadczenie o zdolności do pracy z datą nastepnego badania pokrywającą się z datą ukazaną w poprzednich badaniach okresowych. Czasami spotykamy się z sytuacją, kiedy w trakcie długotrwałej niezdolności do pracy pracownik wchodzi w okres wykonania badania okresowego .Wtedy pracodawca powininien zaznaczyć w skierowaniu, że należy wykonać badanie kontrolne i okresowe. W takim przypadku wystawiamy dwa zaświadczenia.
Zakres badania kontrolnego zależy od decyzji lekarza orzekającego. Zazwyczaj jest to badanie podstawowe.
Jednak by lekarz -specjalista medycyny pracy mógł podjąć decyzję o ponownym dopuszczeniu (lub NIE) do pracy pracownik powinien zabrać na badania dokumentację medyczną oraz informację od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia)

Do góry
Czy każdy może korzystać z usług medycyny pracy w Waszej przychodni?
-Teoretycznie TAK. Jednak jeżeli mamy na myśli badania profilaktyczne to zgodnie z wolą ustawodawcy podmiot gospodarczy kierujący na badania profilaktyczne powinien mieć zawartą umowę z placówką medyczną wykonującą takie badania. Podpisanie umowy dla pracodawcy nie stanowi żadnego problemu i zajmie nam około 10 minut.
Do góry
Czy karta zdrowia i badanie profilaktyczne to są pojęcia równoznaczne?

-NIE! Badanie lekarskie do karty zdrowia wynika z rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób mogących przekazywać zakażenia na inne osoby. W praktyce ty badaniom podlegają osoby zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę jak i również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia jak również umowy o dzieło na terenie następujących palcówek:

-placówki oświatowe (szkoły, uczelnie, przedszkola itp.)

-placówki handlowe sprzedające żywność (sklepy, apteki, hurtownie żywności)

-lokale gastronomiczne (bary , puby, restauracje)

-placówki usługowe (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, masażu, tatuażu itp.)

Aktualność kart zdrowia kontroluje Państwowa Inspekcja Sanitarna, a aktualność badań profilaktycznych kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Badaniu profilaktycznemu podlegają osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę.


Do góry
Czy konieczne jest skierowanie od pracodawcy na badanie profilaktyczne?

-TAK ! Skierowanie jest bezwzględnie konieczne, ponieważ prawidłowo wypełnione skierowanie opisuje dokładnie czynności wykonywane przez pracownika i określa czynniki uciążliwe i szkodliwe występujące na danym stanowisku pracy. Tym samym informacje zawarte w skierowaniu pozwala pracownicą recepcji przychodni wstępnie ustalić zakres badania i uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. To pracodawca określa warunki pracy i opisuje je w skierowaniu (we współpracy z zakładowymi służbami BHP) i tym samym ponosi prawną odpowiedzialność z prawdziwość danych zawartych w skierowaniu. W przypadku firm, które mają podpisaną z nami umowę „bezgotówkowąâ€ skierowanie stanowi również gwarancję płatności ze strony pracodawcy.

Wzór druku skierowania wraz z instrukcją wypełniania można pobrać z naszej strony w zakładce -
"druki do pobrania"€
Do góry
Czy lekarz -specjalista medycyny pracy może rozszerzyć zakres badania profilaktycznego o dodatkowe badania lub konsultacje nie ujęte we wskazówkach metodycznych ?

- TAK ! Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu w uzasadnionym wypadku lekarz wykonujący badanie profilaktyczne może podjąć decyzję o zwiększeniu zakresu badania profilaktycznego.Do góry
Czy lekarz-specjalista medycyny pracy może zmienić częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych?

- Częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych określają ww. wskazówki metodologiczne . Lekarz wykonujący badanie może skrócić termin badania (w uzasadnionym przypadku) jednak nie może go wydłużyć.

Do góry
Czy na badanie profilaktyczne mogą ze mną przyjść osoby towarzyszące?

Zdecydowanie NIE ! W poczekalniach naszej przychodni jednorazowo może znajdować się około 15 osób . Obecność osób towarzyszących a w szczególności małych dzieci powoduje niepotrzebny tłok , dyskomfort dla pozostałych użytkowników przychodni , a także utrudnia pracę personelowi przychodni. Nie pozwalamy na pobyt małych dzieci nie dlatego ,że ich nie lubimy(lubimy dzieci i sami jesteśmy rodzicami:) ), ale dlatego, że przychodnia nie jest na ich obecność przygotowana. Zdecydowanie jesteśmy przeciwko wprowadzaniu na teren przychodni rowerów i wózków dziecięcych. Dotyczy to również przypinania rowerów do ogrodzenia ogródka przed przychodnią. W ostatnim czasie wykonaliśmy gruntowny remont pomieszczeń i nie chcemy by ściany były dewastowane przez rowery i wózki.

Oczywiście zakaz wejścia na teren przychodni osób towarzyszących, nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych . Jeżeli chodzi o dzieci ograniczenia te nie dotyczą

dzieci będących pacjentami naszego gabinetu stomatologicznego i ich opiekunów.

Do góry
Czy NFZ pokrywa koszty badań profilaktycznych pracowników i badań lekarskich do aktualizacji kart zdrowia?

- NIE ! Zgodnie z wolą ustawodawcy całkowite koszty badań profilaktycznych pracowników ponosi P R A C O D A W C A ! i z ubezpieczeniem zdrowotnym (NFZ) to nie ma nic wspólnego.

Część firm (z reguły tych większych) ma podpisaną z nami umowę na rozliczenie bezgotówkowe. Wtedy potwierdzeniem zlecenia badań i gwarancją płatności jest pisemne skierowanie od pracodawcy. Jednak część firm rozlicza się z nami w formie gotówki i wtedy bezpośrednio przed wykonaniem badania pracownik (lub właściciel firmy) opłaca wykonanie badań i pobiera fakturę VAT.

Do góry
Czy Przychodnia PROVITA prowadzi podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z NFZ i czy można zaopcjować się u was do lekarza POZ?

NIE ! Zajmujemy się medycyną pracy i staramy się robić to dobrze i profesjonalnie
.

Połączenie tej branży z podstawową opieką zdrowotną może prowadzić jedynie do wydłużenia czasu oczekiwania na badania i obniżenia jakości usług (obserwujemy to u konkurencji zajmującej się medycyną pracy€ž "z doskoku" )

Do góry
Jak się można zarejestrować na badanie profilaktyczne?

- W większych firmach , które posiadają dział kadr, to właśnie pracownicy tego działu zajmują się rejestracją na dzień i godzinę. By pracownice recepcji mogły zaplanować zakres i termin badania proponujemy przesłanie skierowania faksem z jedno lub dwudniowym wyprzedzeniem. Można również umówić się osobiście odwiedzając naszą przychodnię (proszę nie zapomnieć zabrać ze sobą skierowania z zakładu pracy). Istnieje również możliwość zarejestrowania się telefonicznie. Jednak przed rozmową proszę przygotować skierowanie od pracodawcy, ponieważ pracownica zada Pani/Panu kilka pytań, na które odpowiedzi zawarte są w skierowaniu.Do góry
Jestem przedstawicielem handlowym i w pracy kieruję samochodem służbowym. Czy na badaniach profilaktycznych muszę przechodzić psychotesty? Czy są jakieś nowe przepisy?

TAK ! W myśl wskazówek metodycznych na stanowisku pracy na którym jest wymagana pełna sprawność psychofizyczna jednym z elementów badania lekarskiego są psychotesty. Badanie osób zatrudnionych na takich stanowiskach jest bardzo zbliżone do zakresu badań kierowców wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym i Prawa o Transporcie Drogowym (badanie okulistyczne, badanie neurologiczne, laryngologiczne, audiometria , ekg) . Stanowiska na których jest wymagana pełna sprawność psychofizyczna to między innymi :


osoby używające pojazdu samochodowego jako narzędzia pracy

operatorzy ciężkiego sprzętu

operatorzy dźwigów

operatorzy suwnic


Przepisy wcale nie są wcale nowe (1996 rok) ale teraz WOMP-y zaczęły egzekwować ich rzetelną realizację, a ponieważ my jesteśmy profesjonalistami staramy się wykonywać swoje usługi medyczne zgodnie z literą prawa.

Do góry
Od czego zależy zakres badania profilaktycznego?

-zakres badania profilaktycznego jest uzależniony od stanowiska pracy , a w w szczególności od czynników uciążliwych i szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy.

np.

-nauczyciele są narażeni na długotrwały wysiłek głosowy i dlatego do badania profilaktycznego podstawowego wykonujemy dodatkowo badanie laryngologiczne, podczas którego specjalista dokonuje oceny stanu krtani.

-badanie wysokościowe jest dodatkowo poszerzone o konsultacje laryngologa, neurologa, okulisty.

-badanie pracownika zatrudnionego przed monitorem komputera jest poszerzone o konsultację okulisty. Zakres badań określa załącznik(wskazówki metodologiczne) do rozporządzenia regulującego wykonanie badań profilaktycznych pracowników.


Do góry
Praca na jakiej wysokości wymaga wykonanie €žbadań wysokościowych€?

- graniczną wysokością są 3 metry. Określając wysokość należy ocenić odległość od poziomu „0”do wysokości na jakiej znajdują się oczy pracownika. W praktyce drabina powyżej 1,5 metra wymusza wykonanie pełnych badań wysokościowych. Jeżeli oczy znajdują się poniżej 3 metrów wykonujemy wyłącznie badanie podstawowe.


Do góry
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
USŁUGI MEDYCZNE


MEDYCYNA PRACY

STOMATOLOGIA

PSYCHOLOGIA
PSYCHOTESTY


MEDYCYNA SPORTOWA

DLA POSIADACZY BRONI PALNEJ
CENNIK USŁUG


MEDYCYNA PRACY

STOMATOLOGIA

PSYCHOLOGIAMEDYCYMA ESTETYCZNA


Copyright PROVITA Głogów © 2011

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7Theme by kot2007
Wygenerowano w sekund: 0.04 213,011 unikalnych wizyt