0

Informacja RODO

Administratorem Twoich danych jest administrator strony www.mojeniebo.pl


Podane przez Ciebie dane osobowe do logowania się na stronie nie będą przetwarzane w żadnych innych celach,  jak tylko do logowania się i występowania jako uzytkownik serwisu.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [bochanysz@wp.pl]
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować sięwysyłając wiadomość e-mail.  Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych do logowania jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego logowania jako użytkownik serwisu.

admin